Nekrolog

Hudtwalcker Shield

Carl Heinrich Hudtwalcker 1912 – 1991

Carl Heinrich Hudtwalcker døde i Arlesheim, Sveits, om morgenen 23.juni, 79 år gammel. Han var født 25.januar 1912 i Christiania, som den mellomste av tre brødre. Moren, Sigrid Holm, var norsk prestedatter. Faren, Heinrich C. Hudtwalcker, var tysk, og hadde ved århundreskiftet opprettet en norsk gren av familiebedriften Hudtwalcker & Co., grunnlagt i Hamburg i 1743, som drev med raffinering og eksport av fiskeolje.

Selv om Carl Hudtwalcker var født i Norge, vokste han opp i Hamburg, og tok doktorgraden i sosialøkonomi i München. I 1936 ble han sendt tilbake til Norge for å overta ledelsen av familiebedriften her, og han ble boende i Norge.

17.mai 1939 møtte han sin Merete. Krigen ble en vanskelig tid for dem begge. Hans hjerte slo for Norge – noe som også viste seg i handling. Og kjærligheten mellom ham og Merete bar gjennom alle vanskelighetene. De giftet seg 10.oktober 1946. Deres sønn, John Michael, ble født i 1954.

Carl H. Hudtwalcker var en usedvanlig industriherre og forretningsmann. Hans interesser og virksomheter rakk langt ut over det man vanligvis forbinder med økonomi og forretningsdrift. Han var en stor kunstelsker og venn av flere malere, som Rolf Nesch og Olaf Strømme. Gjennom sin far ble han dessuten kjent med Edvard Munch. Han utga i sin tid en roman, «DieSeptemberinsel», og fra sin tidligste ungdom bevarte han en dyp kjærlighet til fjellet. Helt til de senere år gikk han fotturer i den norske fjellheimen. Men reisevirksomheten begrenset seg ikke til det norske innland. Carl Hudtwalcker var sammen med sin familie ofte på reisefot over hele verden.

Jeg kjente ham bare de siste tyve årene av hans liv, og da som en sindig, men humoristisk mann som kunne kunsten å observere, fortelle og lytte. Inn i dagliglivet kombinerte han de kvaliteter som livet hadde latt ham lære og utvikle: forretningsmannens sans for det vesentlige, et vidsyn som liksom var født av høyfjellet, og et humoristisk, men presist blikk på dagliglivets detaljer som hører kunstneren til. Jeg tror de samme evnene ga ham styrke og mulighet til å utholde den smertefulle sykdommen som brått rammet ham for vel tre år siden.

Carl Hudtwalcker var helt til det siste levende opptatt av aktuelle politiske og kulturelle hendelser, og fremviste en holdning som virket oppmuntrende og livgivende på dem som sto rundt ham. I forbindelse med sykdomsbehandlingen innledet han i en alder av 77 år en helt ny «karriere»: Han begynte å male og gjøre eurytmi, begge deler virksomheter som både moret og engasjerte ham. Den siste tiden tilbragte han på sykehus i Arlesheim, og hans liv tonet ut i spennet mellom den tysktalende og den norske verdenen – slik det også i en viss forstand var levet.

Peter Normann Waage

Aftenposten, 31.juli 1991

www.hudtwalcker.com 2019