Redningen

Grönsund 11/2 – 1937

Herr O. Lindemann,

Herr Hudtwalcker har bedt mig skaffe en beretning om Nesch’s redning. – Jeg hadde allerede skrevet det hele ned for å foreta noe i anledningen, og sender Dem vedlagt denne beskrivelse –

Med hensyn til attestering eller supplering av beretningen vil det vel være best om De henvendte Dem til brovagten, Nils Pettersen, eller fisker Halvorsen, samt dr. Murstad, Slependen.

Vedlagt følger også et par billeder av ulykkes-stedet. –

Jeg håper det lykkes Dem å utrette no.

Hilsen,
Liv Dahl

Den reddede gutts far er:
Verkseier Solli, Nesøen

Den 29. Desember 1936 reddet en tysk kunstner, Rolf Nesch, bosatt på Nesöen ved Slependen, en gutt fra å drukne.

En del gutter gikk på sköiter og Nesch som arbeidet i sitt atelier sprang ut med en stige da han hørte nödrop fra isen. – I alt 3 gutter var efterhånden falt gjennomisen midt ute i Nesöy-sundet. Arvid Solli var först falt uti, hans bror Bjarne hadde forsökt å redde ham, og Ragnvald Petersen å redde begge to, men alle var falt i vannet. Arvid sank et par sekunder för Nesch nådde frem, Ragnvald blev reddet med en planke som hans bror Karl Emil hentet på land på den annen side av sunnet, – mens Bjarne blev liggende i vannet.

Nesch som hadde skjövet sig ca. 150 meter utover på stigen gikk også gjennom isen da Bjarne på hans opfordring tok fatt i stigen, idet Nesch vilde hale ham ut. Han gav da gutten stigen å flyte på, ropte til småguttene på den annen side at de skulde settet ut en båt som lå ved bryggen – og svömte selv mot isen for å bane vei for båten. Imidlertid holdt Bjarne på å synke og Nesch svömmet efter planken som lå igjen efter redningen av Ragnvald, vendte tilbake til Bjarne med denne, og fikk anbragt den stivfrosne gutt slik at det var umulig for ham å gå til bunns. Derefter fortsatte han å brekke is for båten inntil den videre hjelp kom.

En mann, Kongshavn, var imellomtiden kommet löpende fra samme side som Nesch var kommet fra, men gikk gjennem ised ca. 15 meter fra ulykkesstedet. –

Efter at Nesch og Bjarne hadde vært i vannet i ca. 20 minutter kom brovagten, Nils Pettersen, og en fisker, Ludvig Halvorsen, til hjelp. De overtok båten – guttene hadde strevet tappert men det var vanskelig å bane vei for båten gjennem isen – og fikk berget begge, samt Kongshavn.

Bjarne mistet senere bevisstheten og Nesch fikk efter et par minutter hjertekrampe og holdt på å stryke med. Han blev tatt under öieblikkelig behandling av dr. Mustad som var tilstede.

Kommentar

Teksten er gjengitt i original språkform og med original tegnsetting.

Kilde

Familiearkiv Hudtwalcker

Rescue
Rescue
Rescue

www.hudtwalcker.com 2014